Født forfatter?

Lyst til å fortelle en historie til andre? Du er i så fall veldig normal! Vi mennesker har formidlet hverandre historier siden tidenes morgen. Først satt vi rundt leirbålet og fortalte historier muntlig til andre jegere og sankere. De første urinnvånerne i Norge og Europa gjenfortalte jakthistorier ved å skape helleristninger i berget og male jegere og byttedyr på huleveggene hvor de bodde. I tusenvis av år ble viktige dokumenter, i hovedsak religiøse skrifter, kopiert for hånd på tynne dyreskinn og skrøpelige pergament-ruller. Gjerne utført av iherdige munker i kloster. Under reformasjonen oppfant man papir-trykkeri. Bøker ble allemannseie. Først for de rikeste. Deretter for alle. Særlig gjennom biblioteker. Det å kjøpe, lese og samle på bøker ble statussymbol. Ny teknologi gir nye muligheter – og utfordringer. Nå er det lettere enn noen gang å skrive og kjøpe bøker. Enten online for levering i papirutgave på døren din, eller som e-bok levert på din favoritt-duppeditt. Alle mennesker – også DU – kan i dag enkelt utgi en bok. Men er du klar selv?

De beste forfatterne leser mye

Hva har de flinkeste og mest suksessrike investorer og bedriftsledere til felles? De leser mye. I snitt èn bok i uken, viser internasjonale spørreundersøkelser. Hva med verdens mestselgende forfattere? De leser enda mer enn dette. Både for å la seg forføre og underholde som alle oss andre lesere. Men også for å se hvordan andre velger å ordlegge seg. Bruke språket så effektivt som mulig. Få frem budskapet med færrest mulig ord og gamle klisjeer. Noen få forfattere debuterer med sitt første bok-manus. De fleste andre trenger å skrive historiene sine om flere ganger. Eller skifte fokus fullstendig før de får skrevet frem et publiser-bart manus. Forfatter-spirer i Norge kan velge mellom å sitte hjemme og skrive ut første roman-utkastet sitt. Eller melde seg opp på kurs og skoler som spesialiserer i å få frem forfattere. Felles for dem alle, er at studentene og deltakerne må skrive og lese hele tiden. Det å lese regnes gjerne for den viktigste egenskapen hos en forfatter. Nesten viktigere enn å ordlegge seg selv.

Bli forfatter – gjør det nå

De færreste forfatterne i Norge kan leve av kun skrivingen sin. Men alle forfattere kan utgi sine bøker – om de virkelig vil. Lyst til å skrive? Leve av å være forfatter? Du trenger ikke vente til du er klar for å utgi den egen roman. Først kan du finne blader og magasiner og andre utgivere av noveller, og heller skrive ferdig kortere historier. Har du et bok-manus som ingen forleggere vil utgi, men som du selv VET fortjener å bli trykket og utgitt? Send til enda flere forleggere! I verste fall – utgi det selv – for egen regning, og bruk all din fritid på å markedsføre boken din overfor lesere og bokhandlere. Den første Harry Potter-boka og flere andre, internasjonale million-selgere, ble først avvist av titalls forleggere før boka til slutt ble trykket! Alle forfattere som sliter med å slå gjennom eller nettopp har debutert, sliter gjerne økonomisk. Tar du opp et lån uten sikkerhet hos Sambla får du frihet til å skrive til du kan leve av drømmen din!